Nakmash 97

Industrialna, 2B, 2140 Botevgrad
Bulgaria

Telephone +359 878 535467
nakmash@mail.bg

Location

  •   Hall 15 / B99